Thi công dự án Lẩu Nướng Poca BBQ

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Lẩu Nướng Poca BBQ:

Hệ thống hút khói quán nướng
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn

Video: bbqhome.vn