Thi công dự án Hoa Quân Quán

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Hoa Quân Quán:

Bàn ghế lẩu nướng
Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Tu đông lạnh nhà hàng
Hệ thống hút khói quán nướng

Video chi tiết: bbqhome.vn