Search

Thi công dự án Lẩu Nướng Poca BBQ

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Lẩu Nướng Poca BBQ:

Hệ thống hút khói quán nướng
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn

Video: bbqhome.vn

Thi công dự án Bình An Nhiên Tower

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Bình An Nhiên Tower:

Bình An Nhiên Tower - Ninh Bình
Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Back to Top