Search

Thi công dự án Nhà Hàng 102

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Nhà Hàng 102:

Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Hệ thống hút khói quán nướng
Back to Top