Search

Thi công dự án Dê Ngon Quán

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Dê Ngon Quán:

hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Back to Top