Search

Thi Công Dự Án Nhà Hàng Seamon

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Nhà Hàng Seamon:

Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng

Video:bbqhome.vn

https://youtu.be/Nqwly-uVXTE
Back to Top