Search

Thi công dự án An Seoul BBQ

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Bình An Nhiên Tower:

Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Quầy line buffet bbq
Hệ thống hút khói quán nướng

Video chi tiết: bbqhome.vn

https://youtu.be/o-P1SK8glTU
Back to Top