Search

Xiên đơn dài 35 cm

21.000 13.000

Xiên đơn dài 40cm

23.000 15.000

Xiên thịt đơn dài 50 cm

25.000 17.000
Back to Top