Search

LÒ QUAY GÀ VỊT BẰNG THAN INOX T80

7.600.000 6.800.000

Lò Quay Vịt 1Tầng 5 Xiên

6.000.000 5.200.000

Lò Quay Vịt 2 Tầng 10 Xiên

7.800.000 6.800.000

LÒ QUAY VỊT 2 TẦNG 10 XIÊN INOX

11.500.000 10.500.000

Lò Quay Vịt 2 Tầng 12 Xiên

7.600.000 7.000.000

LÒ QUAY VỊT 2 TẦNG 6 XIÊN

5.200.000 4.500.000

Lò quay vịt bằng than T90 (inox)

8.000.000 7.100.000

Lò quay vịt lồng kính T80

8.600.000 7.800.000

Lò Quay Vịt (4 con 1 Tầng)

62.200.000 5.350.000

Lò Quay Vịt 2 Tầng 8 Xiên

7.100.000 6.200.000
Back to Top