Search

Bầu chứa than

70.000 50.000

Cồn Nhóm Than

35.000 30.000

Cồn thạch cốc

8.000 6.000

Kẹp gắp inox 26cm

65.000 35.000

Kẹp gắp inox 38cm

95.000 45.000

Motor tự xoay V5L

310.000 260.000

Than gáo dừa

Liên hệ

Vỉ nướng cá nhỏ

170.000 130.000

Vỉ nướng cá to

195.000 150.000

Xiên đơn dài 35 cm

21.000 13.000

Xiên đơn dài 40cm

23.000 15.000

Xiên thịt đơn dài 50 cm

25.000 17.000
Back to Top