Search

Thi công dự án Hoa Quân Quán

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Hoa Quân Quán:

Bàn ghế lẩu nướng
Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Tu đông lạnh nhà hàng
Hệ thống hút khói quán nướng

Video chi tiết: bbqhome.vn

https://youtu.be/p9kLSKxdq9k?t=1

Thi Công Dự Án Nhà Hàng Seamon

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Nhà Hàng Seamon:

Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng

Video:bbqhome.vn

https://youtu.be/Nqwly-uVXTE

Thi công dự án Lẩu Nướng Poca BBQ

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Lẩu Nướng Poca BBQ:

Hệ thống hút khói quán nướng
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn

Video: bbqhome.vn

Thi công dự án Nhà Hàng 102

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Nhà Hàng 102:

Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Hệ thống hút khói quán nướng

Thi công dự án An Seoul BBQ

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Bình An Nhiên Tower:

Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Quầy line buffet bbq
Hệ thống hút khói quán nướng

Video chi tiết: bbqhome.vn

https://youtu.be/o-P1SK8glTU

Thi công dự án Bình An Nhiên Tower

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Bình An Nhiên Tower:

Bình An Nhiên Tower - Ninh Bình
Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng

Thi công dự án Dê Ngon Quán

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Dê Ngon Quán:

hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Back to Top