Search

Thi công dự án Hoa Quân Quán

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Hoa Quân Quán:

Bàn ghế lẩu nướng
Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Tu đông lạnh nhà hàng
Hệ thống hút khói quán nướng

Video chi tiết: bbqhome.vn

https://youtu.be/p9kLSKxdq9k?t=1

Thi Công Dự Án Nhà Hàng Seamon

Post by

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Nhà Hàng Seamon:

Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng

Video:bbqhome.vn

https://youtu.be/Nqwly-uVXTE
Back to Top